PAYMENT

ช่องทางการชำระเงิน สามารถเลือกชำระผ่านบัญชีธนาคาร / ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือ PayPal

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บจก.มิมแบร์บริค แอท คอร์เนอร์
เลขที่บัญชี : 4311043216

ช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือ PayPal
(หากชำระผ่านช่องทางนี้ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ)

สามารถชำระได้ทันทีด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ เพียงเลือกช่องทางการชำระผ่านทาง PayPal ซึ่งต้องลงทะเบียนในระบบ PayPal เสียก่อน จากนั้นให้คุณทำการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณเพื่อชำระค่าบริการได้ทันที โดยเรารับบัตร VISA, MasterCard, DiscoverCard และ American Express